MÁY LỌC ÉP BĂNG TẢI

 Được ứng dụng trong ngành xử lý bùn thải vi sinh, với ưu điểm là hoạt động liên tục, năng suất xử lý cao.

Phần khung máy được sản xuất từ hai vật liệu chính là carbon và inox

Được ứng dụng trong ngành xử lý bùn thải vi sinh, với ưu điểm là hoạt động liên tục, năng suất xử lý cao.

Phần khung máy được sản xuất từ hai vật liệu chính là carbon và inox

Model Rộng băng Lượng xử lý
nồng độ vào ( m3/ giờ) (s.s1.5~2.5%)
Lượng khô ( kg/ giờ) Độ ẩm
bánh bùn
Động cơ Đĩa xả
nước ra
Kích thước Đế máy Trọng lượng
(kg)
Mô tơ
vô cấp
Máy trộn Cô đặc
tang quay
Dài Rộng  Cao
DNY500 500 3.0~5.2 45~ 78 63~84.5 0.75 0.37 0.37 2600 1050 2175 2100×836 830
DNY750 750 4.5~7.5 68 ~ 113 0.75 0.37 0.37 2600 1300 2175 2100×1086 1000
DNY1000 1000 6.0~10.5 98~158 0.75 0.37 0.37 2600 1550 2270 2100×1336 1210
DNY1250 1250 7.5~12.5 113~188 0.75 0.37 0.37 2600 1800 2270 2100×1586 1450
DNY1500 1500 9.5~16 143~240 0.75 0.55 0.55 2600 2050 2270 2100×1836 1850
DNY1500 1500 12~20.5 180~308 0.75 0.55 0.55 3190 2300 2510 2455×1866 2200
DNY1750 1750 15~24.5 225~368 0.75 0.55 0.55 Không 3190 2300 2510 2455×2096 2450
DNY2000 2000 18~30 270~450 0.75 0.55 0.55 Không 3190 2550 2510 2455×2346 2850
DNY3000 3000 40~55 360~675 1.5 0.55 0.55 Không 4300 3550 2850 3800×3310 3600
Chú ý   Quyết định
bởi loại nước
        Có thể được
điều chỉnh
Chúng tôi cung
cấp bản vẽ