BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG

Bơm ly tâm trục đứng Là loại bơm kết cấu đa tầng, chiều cao đẩy cao, phù hợp trong việc cấp nước lên các vị trí cao, dội rửa giặt vải lọc, cứu hỏa, công nghiệp hóa chất…
Vật liệu bơm được lựa chọn phù hợp cho từng loại môi chất khác nhau.

Bơm ly tâm trục đứng Là loại bơm kết cấu đa tầng, chiều cao đẩy cao, phù hợp trong việc cấp nước lên các vị trí cao, dội rửa giặt vải lọc, cứu hỏa, công nghiệp hóa chất…
Vật liệu bơm được lựa chọn phù hợp cho từng loại môi chất khác nhau.

Thông số kỹ thuật

Model Cột Áp Lưu lượng Động cơ Tốc độ quay Cửa vào/ ra
CDL2-18 136 2 2.2 2900 DN25/PN25
CDL2-22 165 2 2.2 2900 DN25/PN25
CDL3-27 124 3 2.2 2900 DN25/PN25
CDL3-31 142 3 3 2900 DN25/PN25
CDL3-33 151 3 3 2900 DN25/PN25
CDL3-36 168 3 3 2900 DN25/PN25
CDL4-16 129 4 3 2900 DN32/PN25
CDL4-19 153 4 4 2900 DN32/PN25
CDL4-22 178 4 4 2900 DN32/PN25
CDL8-14 130 8 5.5 2900 DN40/PN25
CDL8-16 148 8 5.5 2900 DN40/PN25
CDL8-18 167 8 7.5 2900 DN40/PN25
CDL8-20 186 8 7.5 2900 DN40/PN25
CDL12-12 121 12 7.5 2900 DN50/PN25
CDL12-14 141 12 11 2900 DN50/PN25
CDL12-16 162 12 11 2900 DN50/PN25
CDL12-18 183 12 11 2900 DN50/PN25
CDL16-12 141 16 11 2900 DN50/PN25
CDL16-14 166 16 15 2900 DN50/PN25
CDL16-16 189 16 15 2900 DN50/PN25